آخرین مطالب

جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد/ زمان پرداخت معوقات افزایش حقوق بازنشستگان اقتصادی

جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد/ زمان پرداخت معوقات افزایش حقوق بازنشستگان

  بزرگنمایی:

به گزارش همدان خبر- بر اساس مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی، افزایش مستمری مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی هر سال به تصویب هیئت وزیران می رسد، به نحوی که حداقل دریافتی مستمری بگیران از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.

وفق مصوبه شورای عالی کار مورخ 19 اسفند 1400، حداقل دریافتی کارگران برای سال 1401 به مبلغ پنج میلیون و 580 هزار تومان در ماه رسید.

بنابراین براساس مصوبه اخیر هیئت وزیران مقرر شد که در خصوص حداقل حقوق بازنشستگان، از کار افتادگان ومجموع مستمری بازماندگان سازمان تامین اجتماعی که به موجب قوانینی از جمله مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی نباید از حداقل مزد کارگری کمتر باشد؛ با رعایت قوانین مربوط و لحاظ مصوبه شورای عالی کار ، میزان دریافتی آنان معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین و با افزایش 57.4 درصدی همراه خواهد بود، به نحوی که از پنج میلیون و 580 هزار تومان کمتر نباشد.

در خصوص مستمری از کارافتادگان جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده است به همان نسبت و مبتنی بر مصوبه فوق افزایش خواهد یافت.

همچنین با توجه به حکم قانون بودجه سال 1401 (مصوب مجلس شورای اسلامی) در خصوص صندوق های مختلف بازنشستگی (مبنی بر رشد 10 درصدی حقوق بازنشستگان) و در راستای هماهنگ سازی پرداخت حقوق در کلیه صندوق های بازنشستگی، برای این دسته از مشمولین که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش 10 درصدی اعمال می شود. همچنین به منظور کمک به معیشت مستمری بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر 10 درصد مذکور ، مبلغ 650 هزار تومان (تاسقف دریافتی ماهانه 10 میلیون تومان) به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.زمان پرداخت معوقات افزایش حقوق بازنشستگان/ افزایش 10 درصدی +650 هزار تومان تا سقف 10 میلیون
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام خبر اعمال و پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از خرداد ماه، درباره زمان پرداخت معوقات دو ماه فروردین و اردیبهشت نیز گفت: خرداد ماه احکام جدید صادر می‌شود و در تیر معوقه فروردین و در مرداد ماه معوقه اردیبهشت پرداخت خواهد شد.

 حجت عبدالملکی با حضور در بخش خبری ساعت 14 سیما جزئیاتی از افزایش حقوق بازنشستگان را اعلام و اظهار کرد: خوشبختانه مصوبه دولت درباره افزایش حقوق و مستمری صادر شد و یک علت تاخیر این بود که دولت درگیر طرح مردمی سازی یارانه‌ها بود و دستورجلسات بسیاری داشت. معیار و مبنای اصلی دولت، خدمات رسانی به مردم و افزایش رفاه توده مردم با رویکرد عدالت است و در ادامه افزایش بی‌سابقه حقوق کارگران و مردمی‌سازی یارانه‌ها، مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی هم صادر شد.

عبدالملکی ادامه داد:‌ درباره حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی دو ماده 96 و 111 قانون تامین اجتماعی را داریم که می‌گوید مستمری باید هر سال به تصویب هیئت وزیران برسد، با این قید که از حداقل مصوبه کارگران نباید کمتر باشد. با مصوبه‌ دولت، این اتفاق خوب افتاد و برای کسانی که حداقلی بگیر هستند 57.4 درصد افزایش داریم به نحوی که دریافتی‌شان از پنج میلیون و 580 هزار تومان کمتر نخواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بر این اساس مستمری بگیری نخواهیم داشت که حقوقش از رقم اعلام شده کمتر باشد.

عبدالملکی با بیان اینکه برای حقوق سایر سطوح درآمدی، قرار شد همه صندوق ها یک هماهنگی داشته باشند گفت: بر این اساس برای آن دسته از بازنشستگان تامین اجتماعی که بیش از حداقل حقوق دریافت می‌کنند، 10 درصد افزایش خواهیم داشت که البته اگر حقوقشان تا سقف 10 میلیون تومان باشد یک مبلغ ثابت 650 هزار تومان نیز دریافت خواهند کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه یک معیار “عدالت” داریم که توجه ویژه به نرخ تورم و حفظ قدرت خرید دارد، گفت: امسال کسانی که حقوقشان کمتر است افزایش بیشتری در حقوق خواهند داشت. به عنوان مثال اگر شخصی در سال 1400، سه میلیون و 700 هزار تومان حقوق دریافت می‌کرده، امسال حقوقش به شش میلیون تومان خواهد رسید و دو میلیون و 300 هزار تومان افزایش خواهد داشت. یا مثلا شخصی که سال گذشته 9 میلیون تومان دریافتی داشته به حقوقش یک میلیون و 700 هزار تومان افزوده خواهد شد. همچنین کسی که 20 میلیون تومان دریافتی داشته دو میلیون تومان یعنی همان 10 درصد به حقوقش افزوده خواهد شد.

افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از خرداد ماه اعمال و پرداخت خواهد شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اعلام این خبر که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از خرداد ماه اعمال و پرداخت خواهد شد، درباره زمان پرداخت معوقات دوماه فروردین و اردیبهشت ماه نیز گفت: خرداد ماه احکام جدید صادر می‌شود و در تیر، معوقه فروردین و در مرداد، معوقه اردیبهشت را پرداخت خواهیم کرد.

عبدالملکی در ادامه به مقایسه روند افزایش حقوق ها در سنوات گذشته پرداخت و گفت: در سال های گذشته رعایت عدالت در حقوق ها رخ نمی‌داده است به عنوان مثال حقوق فردی که 20 میلیون تومان بوده دریافتی اش با افزایش سنواتی به 25 میلیون تومان می رسیده، اما حقوق فردی که سه میلیون تومان دریافتی داشته کمتر از یک میلیون و 500هزار تومان افزایش پیدا می‌کرده است.

وی درباره افزایش مبلغ ثابت 650 هزار تومان توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت: آنهایی که حداقل بگیر هستند که مشخص شد و 57.4 درصد افزایش می یابد و حق عائله مندی و غیره هم به آن افزوده می‌شود. اما برای کسانی که از حداقل بالاتر هستند عدد 10 درصد افزایش را داریم، اما چون بازنشستگان تامین اجتماعی میزان دریافتی‌شان از صندوق‌های دیگر کمتر است دولت تصویب کرد علاوه بر آن 10 درصد، یک مبلغ ثابت 650 هزار تومان نیز درنظر گرفته شود که مختص کسانی است که زیر 10 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. مثلا کسی که حقوقش با افزایش 10 درصدی به 9 میلیون و 850 هزارتومان رسیده، 150 هزار تومان دیگر افزوده می‌شود تا به 10 میلیون تومان برسد.

وزیر رفاه درباره سایر آیتم های حقوقی و پرداخت‌های جانبی نیز گفت: حداقل حقوق همان پنج میلیون و 800 هزار تومان خواهد بود، اما درباره سایر پرداخت‌های جانبی، هیئت امنای تامین اجتماعی ممکن است تصمیمات دیگری بگیرد که بر اساس مصوبه مذکور دولت، بودجه بندی تامین اجتماعی باید مجدد بازنگری و بررسی و در این باره در جلسات مربوط تصمیم گیری شود.

عبدالملکی در بخش دوم سخنانش درباره حقوق کارگران نیز گفت: یکی از تصمیمات خوبی که گرفته شد افزایش حقوق کارگران بود که در شورای عالی کار به تصویب رسید. دولت در ادوار گذشته نظرات خودش را در جلسات شورای‌عالی تحمیل می‌کرد، اما امسال اجازه دادیم نمایندگان کارگری و کارفرمایی خودشان تصمیم بگیرند که تصمیم خوبی هم بود و در 24 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

وی ادامه داد: شرایط سخت اقتصادی را قبول داریم، اما اغلب کارفرمایان مصوبه را اجرا کردند و از معدود کارفرمایان باقی‌مانده می‌خواهیم که مصوبه را اجرا کنند. ما می‌دانیم که شرایط اقتصادی کشور و رفاهیات مردم مطلوب نیست، اما این مصوبه منجر به اتفاقاتی از جمله افزایش سطح درآمدی کارگران شد که خودش افزایش تقاضا در بازار تولید و همچنین افزایش بهره‌وری کارگران را به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: بر اساس آمار تامین اجتماعی، در اردیبهشت ماه اغلب کارفرمایان افزایش حقوق را اعمال کرده‌اند. میزان تعدیل نیروی کار در دوماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد کمتر شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیش‌بینی‌ام این است امسال سال پررونقی برای مردم و برای حوزه اقتصاد باشد.
خبرنگار.اکرم رسولی نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

lastnews

دیدار مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی با نماینده مجلس

شهرداری با مجموعه اصناف تعامل داشته باشد

تأمین و تدارک انواع کود شیمیایی برای کشت های پاییزه استان همدان

ممراسم عزاداری و قرائت زیارت عاشورای کارکنان صنعت آب و برق استان

آمادگی بیمه سلامت برای پرداخت مطالبات تیرماه داروخانه های استان

فقط آمار مرکز آمار مبنای تصمیم‌سازی‌ها قرار گیرد

مدیرکل بیمه سلامت استان همدان از رایگان بودن پوشش بیمه درمانی برای سه دهک نخست درآمدی خبر داد.

مسئول سازمان بسیج ادارات در همدان خبر داد

همدان اماده میزبانی از رییسی

تسویه مطالبات داروخانه ها و موسسات درمانی بخش خصوصی استان

همایش نبض زندگی ویژه کادر بهداشت و درمان

برگزاری روضه سیدالشهدا(ع) دارای اثرات فراوانی است، گفت: آنچه می‌تواند این خیمه را نگاه دارد، ولایت است.

🔷 بازگشت جشنواره فیلم کودکان و نوجوان به استان همدان را به طور جدی پیگیر‌ی خواهیم کرد.

🔸برگزاری کنگره شهدا باید بر زندگی مردم اثرگذار باشد

خشت اول را چو بنهاد معمار کج

تقدیر و تشکر اعضای شورای فرهنگی واجتماعی مساجد وحسینیه ها و معتدمین شهرک شهید مدنی از شهرداری منطقه سه

90 درصد هزینه های بستری بیمه شدگان توسط بیمه سلامت پرداخت می گردد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور میهمان اهالی رسانه در دیار تاریخ و تمدن خواهند بود.

شماره نهم ماهنامه مدافعان

پیگیری‌ها تا فعال کردن واحدهای نیمه‌فعال و راکد استان ادامه دارد

شهرداری و سازمان جهادکشاورزی، پیش از ساخت و سازهای غیر قانونی اقدام‌ کنند نه پس از آن

شناسایی قریب به 600 انشعاب غیر مجاز آب در استان همدان

پروژه آب رسانی به همدان دارای استانداردهای علمی وفنی وبهداشتی است

پروژه آبرسانی همدان مجوزهای علمی و بهداشتی لازم را دارد

افرایش 36 درصدی بیماران کرونایی

جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان باعث ایجاد شور و نشاط در سطح استان شد

در ششمین سالگرد جهانی شدن لالجین

جذب 100 درصدی اعتبارات مشاغل خانگی در استان همدان

اتکا به نیروی مردمی بالاترین توانمندی جمهوری اسلامی است .

تسهیل‌گر امور حامیان بیماران ام.اس استان هستیم

به پله فکر نکنید

برگزاری مراسم افتتاحیه دوره تربیت مدرس در استان همدان

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی همدان از 4603 هکتارسطح زیر کشت دانه های روغنی در استان خبر داد

فرماندهان بسیج ادارات در خط مقدم مدیریت مصرف هستند

اجرای طرح ویژه کنترل تاخیر در مبداء و حین سفر ویژه ناوگان

124 حلقه چاه غیر مجاز در استان همدان مسدود شد

گلایه مندی امام جمعه شهر جورقان از بی مهری مسئولین استان

افشاگری با طعم تذکر و دعوت به تقوا!+تصویر نامه

تلاش همگانی برای نجات جامعه از چنگال اعتیاد

رفع تنش آبی دغدغه تمام مسئولین همدانی شده است

انقلاب نیاز به پویایی دارد

برگزاری کارگاه پیش گیری از اعتیاد در اداره تعاون ،کارورفاء اجتماعی استان همدان

نگاهی به بزرگترین چالش دولت سیزدهم در استان همدان

توزیع وافرایش دونوع کود فسفات وپتاسه در استان همدان

ماهنامه مدافعان شماره هشتم خرداد1401

#حمایت عضو هیات مدیره #خانه_مطبوعات استان همدان از #گروهک_تروریستی_منافقین! و #سکوت_همگان!

عملیات لکه گیری و روکش آسفالت بیش از 43 کیلومتر از جاده های استان همدان

فعالیت 23 اکیپ راهداری در محور راه کربلا

کولرهای آبی روزانه 400 لیتر آب مصرف می کنند

در چهارمین روز از هفته جهاد کشاورزی دفتر نمایندگی تراکتور سازی ایران در این شهرستان به افتتاح رسید